0342300277

Contact Us

  Liên hệ Us
  Thông tin liên hệ

  Địa chỉ

  Address: 75A Đường TX38. P. Thạnh Xuân, Q 12, TP. Hồ Chí Minh

  Phone: 0342 300 277

  Email: chothuemaydot@gmail.com

  Giờ làm việc

  Monday - Friday 9am to 5pm

  Saturday - 9am to 2pm

  Sunday - Closed